สินค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ภาพ/คลิป 1 (ภาพหลัก) ชื่อสินค้า จังหวัด ประเภท เจ้าของ ประเภทผลิตภัณฑ์ ที่มา รายละเอียดสินค้า พิกัดที่อยู่ ที่อยู่เจ้าของผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ผู้ติดต่อ ภาพ/คลิป 2 ภาพ/คลิป 3 ภาพ/คลิป 4 ภาพ/คลิป 5 ภาพ/คลิป 6 ภาพ/คลิป 7 ภาพ/คลิป 8 ภาพ/คลิป 9 ภาพ/คลิป 10 สถานะ แก้ไข ลบ
ผลิตภัณฑ์จากมูลไส้เดือน (ปุ๋ยมูลไส้เดือน น้ำฉี่ไส้เดือน) ลำปาง สินค้า ขุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ เริ่มทำผลิตภัณฑ์เมื่อปี พ.ศ. 2559 โดยมีการรวมกลุ่ม... ปุ๋ยมูลไส้เดือนมีลักษณะคล้ายดิน มีสีน้ำตาลดำเป็นเ... -
ชุมชน: บ้านแม่ฮวก
ที่อยู่:

ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา
จ.ลำปาง
นางสุภา เตวี, นางพลอย ศรีวิชัย
เบอร์มือถือ: 0851067131, 0811792441
LINE: 0851067131
ที่อยู่:


จ.ลำปาง
อนุมัติ
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ น่าน สินค้า ขุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ เริ่มจากผลกระทบจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว การปลูกข้าว... เป็นการทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานในพื้นที่บ้านของตน... -
ชุมชน: บ้านห้วยหาด
ที่อยู่:

ต.อวน อ.ปัว
จ.น่าน
นางนัยนา ฑีฆาวงศ์
เบอร์มือถือ: 0933172539
ที่อยู่:


อนุมัติ
น้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร และปุ๋ยคอกจากมูลแพะ สิงห์บุรี สินค้า ขุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ จังหวัดสิงห์บุรีมีพื้นที่ทำการเกษตร คนส่วนใหญ่ประก... เป็นปุ๋ยหมักจากมูลแพะผสมกับแกลบและใช้สารเร่ง พด.12... -
ชุมชน: บ้านหนองโขลง
ที่อยู่:

ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน
จ.สิงห์บุรี
นางสาวกิตติกานต์ ชื่นกลิ่น, นางเบญจมาศ บัวขิม
เบอร์มือถือ: 0854220991, 0931299546
LINE: 0854220991
Facebook: ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองโขลง
ที่อยู่:


อนุมัติ
ท่าปายเติมปลูก แม่ฮ่องสอน สินค้า บุคคล กลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ สืบเนื่องมาจากผู้ให้สัมภาษณ์และสามีเห็นสภาพปัญหาไฟ... ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ 100 % เช่น ใบไม้ ฟางข้าว กากถ... - นางเนตรนภา ปิมปา
ชุมชน: บ้านท่าปาย
ที่อยู่:

ต.แม่ฮี้ อ.ปาย
จ.แม่ฮ่องสอน
นางเนตรนภา ปิมปา, นายประยูร ปิมปา
เบอร์สำนักงาน: 0814915469, 0824149969
LINE: @baansuanakira
Facebook: บ้านสวนอคิราห์ เกษตรตามรอยพ่อ
ที่อยู่:


อนุมัติ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (ข้าวอินทรีย์ แปรรูปปลาส้ม) อุดรธานี สินค้า ขุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรตำบลและอำ... เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรที่ได้จากการทำเกษตรอ... -
ชุมชน: ชุมชนบ้านหันคา
ที่อยู่:

ต.ปะโค อ.กุดจับ
จ.อุดรธานี
นางหนูพิน คานทอง
เบอร์มือถือ: 0807650810
LINE: 0807650810
ที่อยู่:


อนุมัติ
ดู / ดาวน์โหลด (ab985ca974e0043f.png) ผักอินทรีย์ สิงห์บุรี สินค้า บุคคล กลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ในอดีตผู้ให้สัมภาษณ์ได้ทำงานที่กรุงเทพมหานคร ต่อมา... ผักอินทรีย์เป็นผักปลอดสารพิษ ซึ่งพืชผักที่ปลูกมีหล... - นางธนิสร แจ้งสนิท
ชุมชน: บ้านบางเสด็จ
ที่อยู่:

ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี
นางธนิสร แจ้งสนิท
เบอร์มือถือ: 0646945545
LINE: 0646945545
ที่อยู่:

ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี
อนุมัติ