กิจกรรม
กิจกรรมรับชื้อขยะรีไซเคิล ในรอบ 3 เดือน
ข่าววันที่ : 2020-11-09

       วันที่ 9 พ.ย.2563 เครือข่าย ทสม.บ้านโนนรัง ม.6 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนกิจกรรมรับชื้อขยะรีไซเคิล  ในรอบ 3 เดือน ("โครงการธนาคารขยะรีไชเคิลเพื่อสุขภาพชุมชน") โดยมีสมาชิกธนาคารขยะบ้านโนนรังนำขยะมาขายกันอย่างคึกคัก ได้ปริมาณขยะรีไซเคิลทั้วหมดกว่า 1 ตัน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (DEQP) © COPYRIGHT 2020 . ALL RIGHT RESERVED