กิจกรรม
เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น ค.1 โครงการสร้างโรงน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล
ข่าววันที่ : 2020-11-09

       เครือข่ายทสม. สระแก้ว เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น ค.1 โครงการสร้างโรงน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2563 ณ.มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมเวทีในครั้งนี้ กว่า 800 คน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (DEQP) © COPYRIGHT 2020 . ALL RIGHT RESERVED