กิจกรรม
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี
ข่าววันที่ : 2020-11-09

       วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายคณิต รัตนวัฒน์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายไพโรจน์ คชรินทร์ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส นายวรพล จูมโสดา เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 1 (ลำปาง) และนายสุวิน ชักนำ ประธานเครือข่าย ทสม.อำเภอบ้านไร่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี ได้รับแจ้งจากราษฎร หมู่ที่ 1 ตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  ว่าบริเวณที่ดินของตนเองได้เกิดปรากฏการณ์แผ่นดินยุบตัว และเกิดข้อกังวลถึงภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้  ซึ่งผลกาตรวจสอบทางเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 1 (ลำปาง) จะได้รายงานผลให้ทราบในโอกาสต่อไป
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (DEQP) © COPYRIGHT 2020 . ALL RIGHT RESERVED