กิจกรรม
ทสจ.อยุธยา ร่วมกับภาคีเครือข่าย เดินรณรงค์ "ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก และไม่ใช้โฟม" ภายในงาน "ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก" ประจำปี 2563
ข่าววันที่ : 2020-12-10

วันนี้ (10 ธ.ค. 63) นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ หน่วยงานในสำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายวิทยา หาดนิล ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม ดร.สมชาย โพธิ์ตระกูล ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ผอ.ไพบูลย์ ภู่ทอง ผอ.ส่วนทรัพยากรน้ำ นางพิศมัย เลิศอิทธิบาท ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายสมศักดิ์ สันธินาค ประธานเครือข่าย ทสม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนร้านค้าเข้าร่วมกิจกรรม "ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก และไม่ใช้โฟม" ภายในงาน  "ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก" ประจำปี 2563 ทั้งนี้ร้านค้าภายในงานได้ให้ความร่วมมือ อากาศลดลงลดใช้ถุงพลาสติกทุกร้าน

สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ ร่วมกับ ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ และ เครือข่าย ทสม. จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนร้านค้าบริเวณถนนกินเส้น-กินกุ้ง , สินค้าเกษตร , ตลาดย้อนยุค ให้เข้าร่วมกิจกรรมลด ใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และโฟม (โดยร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับธงเพื่อแสดงที่หน้าร้านค้า) รวมทั้งเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จุดคัดแยกขยะมูลฝอยภายในงานและจัดเก็บวันละ 2 ครั้ง ในช่วงก่อน 16.00 น. และ ภายใน 02.00 น. ของทุกวัน ซึ่งร่วมกับ ทสม.ตรวจประเมินและให้คะแนนร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม และร้านค้าที่มีการคัดแยกขยะ ทุกวัน ในช่วงเวลา 16.00 – 24.00 น. ทั้งนี้ วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 จะสรุปผลคะแนนพร้อมมอบเกียรติบัตร ให้ร้านค้าดีเด่นที่เข้าร่วมกิจกรรมลด ใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และโฟม โดยขอเชิญชวนทุกหน่วยร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณพื้นที่จัดงานในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19
E-mail : callcenter@dcce.mail.go.th
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (DCCE) © COPYRIGHT 2020 . ALL RIGHT RESERVED