กิจกรรม
เครือข่าย ทสม. จังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมเตะฟุตบอลการกุศล
ข่าววันที่ : 2020-12-13

เครือข่าย ทสม. จังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมเตะฟุตบอลการกุศล เพื่อสมทบทุน "สร้างอาคารเอนกประสงค์สาธารณประโยชน์ประจำกุโบร์บุเกตตรี" เพื่อสร้างความสามัคคี สร้างเครือข่าย เเละประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและกิจกรรมดีๆของเครือข่าย ทสม. จังหวัดสตูล ให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านเกตรี ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
.
เครือข่าย ทสม. จังหวัดสตูล เครือข่ายจิตอาสา เพื่อชุมชน เพื่อสังคม เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (DEQP) © COPYRIGHT 2020 . ALL RIGHT RESERVED